Wednesday, March 28, 2012

Tärkmalaste laevad

Bruno Pao kogutud andmetel nimekiri neist purjelaevadest, mis kuulusid täielikult või osaliselt Tärkma meestele.  esimest korda kuulsin mitmetest neist laevadest oma vanaisa juttudest.

Kõige vanem Emmastekandis talupojale kuulunud laev oli teadaolevalt 1869 ehitatud luup Anna, mis kuulus tärkmalasele J.Kivile
Järgmine laev kuulus samuti tärkmalasele. See oli 1871 Ado Nigu ehitatud 12 lasti kandev ühemastline jaht Holman-Dago.

Sellega algas väiksemate laevade ehitamise ajajärk, mis kestis 1880. aastani.
Kaiver, kahemastiline kaljas 1876 (47 lasti ehk 104brt, omanikud Hans Kaljo ja Siim Pao (Rüü Siim)
Olga-Maria, kaljas, 1876, (esialgu 33 lasti, hiljem mahutas 111 brt), omanikud S.Põllu, J.Kõmmus, J.Onno, J.Pruul, S.Pao
See oli üks nendest laevadest, mille teenistusest ehitati Rüü rehielamu, Matse talude ning Kalda (Inno) talu hooned ehk kogu majadekompleks, mis on nähtav Nigu maja katuselt tehtud Tärkma vaatel ja rohkemgi veel.
Vahemärkusena võib öelda, et küla ilmes domineerib ka täna 19.sajandi lõpu ja 20.sajandi alguse arhitektuur tänu laevadega teenitud rahadele .

Ida-Maria, kuunar, 1877, 12 lasti, omanikud S.Pikkel, M.Remmel, P.Hausberg (Veski Peeter)
Anna-Maria, kaljas, 24 lasti, 1879, omanikud M.Sarapuu, P.Põllu, A.Onno, J.Sau
Eduard, jaht, 1879, 11 lasti, omanikud P.Nigu, M.Pruul, M.Vahtra.
Eduard, kaljas 1879,  23 brt, omanik P.Onno.

Avita. Emmaste meeste kolmemastiline purjekas Awita. Fotokoopia maalist, mille lasi teha tema kapeten Mihkel Vaim. HKM Fp 668:57 F 6696, Hiiumaa Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2252611. Vahendanud Veiko Somelar.

1880ndatel alutati suurte ulgumere laevade ehitamist.
Karlos Stygmar, 1882, 232brt, mis esimese Emmaste talupoegade laevana purjetas üle Põhjamere Inglismaale, kuunar või barkantiin, ehitatud Soelas, omanikud H.Kaljo, J.Onno, A.Veski ja A.Söel
Avita, 3 -mastliline, 1898, 160 brt, ehitatud Küdemal, omanikud S.Pao, P.Hausberg, M.Onu, interneeriti II MS-s sakslaste poolt.
Kõik omanikud olid tärkmalased. Selle laeva teenistuse eest ehitatati Rüü maja (esimene kõrge vundameni ja lagedega kaptenimaja tüüpi maja selles piirkonnas).
Koidula, 3-mastiline kuunar, 1891, 280 brt., ehitatud Küdemal, omanikud Simmo Leisberg ja vennad ning Siim Pao. Kapten oli Simmo Leisberg ise. Palju kordi üle Atlandi ookeane purjetanud laev.
Lootus, 3-mastiline kuunar, 1894, ehitatud Triigininal, omanikud P.Onno, J.Sööl, M.Kaljo jt. Esimene üle Atlandi käinud Emmaste meeste laev. Kapteniks tärkmalane Priidu Onno ehk Matse Prits ise.


Kolumbus, hilisema nimega Typhoon sisenemas Kopenhaagenisse.

Kolumbus, 3-mastiline kuunar, valmis 1919, ehitatud Saaremaal Lahetagusel, omanikud J.Pao, P.Pork, P.Madrus ja M.Sergo. Ehitamist alustati Siim Pao poolt enne I maailmasõda, aga ehitus jäi pooleli, seetõttu oli see vist ainus Rüü Siimu laev, mis talle sõjas alles jäi. Laeva ehitamist jätkas tema poeg Juhan Pao.
Lovisa, kaljas, 1887, 44brt, omanikud P.Pruul, A.Tammo, P.Vispel
Maia, kaljas, 1913, omanik Siim Pao, läks I MS-S 1915 sakslastele

Pilt raamatust "Eesti meremees jutustab" Priidu Kõmmuse meremehetee loo juures. Vahendanud Veiko Somelar.

Maria B. Gorch (kirjalikes allikates on kasutatud ka ebatäpseid nimekujusid Maria G.Borch ja Maria B. Korsch), parklaev, ostetud, 1400t omanikud P.Kõmmus, S.Pao, jt. Kapteniks Priidu Kõmmus. Purjetas Lõuna-Ameerika vahet. Hukkus Ameerika rannikul enne I Maailmasõda.
Stigmar II, kuunar, 1902, 235 brt, ehitatud Triigininal, omanikud M.Kaljo, P.Onno, T.T. Leisberg, S.Pao jt. Hukkus 1915 Muhu väinas.
Sulgam, kaljas, 1902, 117brt, ehitati Soelas, omanikud S.Onno, J.Aunapuu, S.Pao
Vilko, kaljas, 1909, 38 brt, ehitati Saaremaal, omanik S.Onno.
Karin, kuunar, ehitas P.Hausberg, omanik P.Hausberg jt.
Scheksna, 306 brt, ehit. 1870 Laadogal, 1894 Inglismaal ümberehitatud, omanikud S. Pao ja S. Kõmmus, hukkus 1898 Kuramaa (Läti) rannas.
No comments:

Post a Comment